سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
269
اد لیست گروه تلگرام 
22000
5000 / 50000
123
اد اجباری کانال تلگرام  (آمار اولیه کانال بین صفر تا زیر 100 کا)
26000
1000 / 15000
34
اد اجباری کانال تلگرام (آمار اولیه کانال بین صفر تا زیر 200 کا)
38000
1000 / 50000
298
👤 ممبر فیک کانال و گروه تلگرام (بدون ریزش) 
56000
1000 / 10000
30
ممبر واقعی اختیاری (پاپ اپ ) کانال تلگرام
90000
1000 / 1000

ویو تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
338
ویو خارجی ارزان تلگرام
198.9
10 / 100000000
333
بازدید پست تلگرام | 5 پست آخر
1100
10 / 10000000
334
بازدید پست تلگرام | 10 پست آخر
2000
10 / 10000000
335
بازدید پست تلگرام | 20 پست آخر
3700
10 / 10000000
336
بازدید پست تلگرام | 50 پست آخر
6800
10 / 10000000
337
بازدید پست تلگرام | 100 پست آخر
11000
10 / 10000000

لایک و رای تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
37
لایک و رای عمومی تلگرام
45000
100 / 10000

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
178
فالوور میکس ايراني سرور 6 - استارت آنی - سرعت متوسط - سرویس محبوب و پایدار
11400
100 / 200000
124
فالوور میکس ايراني سرور 5 - استارت آني - پرسرعت - با کیفیت ترین سرویس میکس کشور
12600
100 / 300000
78
فالوور میکس ايراني سرور 4 (با ثبات - با کیفیت و مقداری هدیه اضافی) - استارت آني - سرعت عالی
15000
100 / 250000
79
فالوور ايراني سرور 3 - استارت آني - کیفیت معمولی - پایدارترین سرویس
16800
100 / 180000
300
🚨 سرویس اضطراری فالوور میکس ( جدید) - استارت آنی - سرعت مناسب - ریزش کم
18000
100 / 200000
81
فالوور میکس ايراني سرور 2 - استارت آني - ((ظرفیت و کیفیت و سرعت بالا))
20040
100 / 400000
80
فالوور خارجی - استارت آنی - سرعت عالی
21000
100 / 350000
310
فالوور ایرانی ویژه 💎⚡️🔥جبران ریزش 😍
117000
100 / 10000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
179
لایک میکس ایرانی سرور 6 - استارت آنی - سرعت عالی
4200
100 / 50000
125
لایک میکس ايراني سرور 5 - استارت آنی - سرعت عالی - ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس کشور
4680
100 / 100000
93
لایک میکس ايراني سرور 4 (سرعت 50 کا در 24 ساعت) - استارت آني - پرسرعت
7080
100 / 80000
84
لايک ايراني سرور 3 - استارت آني - کیفیت معمولی
9000
100 / 100000
85
لایک خارجی - استارت آنی - پر سرعت
10200
100 / 60000
86
لایک میکس ايراني سرور 2 - استارت آني - ((ظرفیت و سرعت بالا))
10200
500 / 100000
94
لایک پست igtv ايراني سرور 2 - استارت آني - ظرفیت بالا
10200
100 / 50000
301
🚨 سرویس اضطراری لایک میکس ( جدید) - استارت آنی - سرعت مناسب - بدون ریزش
10800
100 / 50000

ویو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
322
بازدید پست اینستاگرام - (استارت آنی)
3000
100 / 500000
325
ویو اینستاگرام سرور ارزان (Video | Reel | TV) |
4894.5
100 / 100000000
324
ویو اینستاگرام (Video | Reel | TV) + ایمپرشن
7491.9
100 / 1000000
323
بازدید پست اینستاگرام + igtv + reel
8625
500 / 450000